Lektor znakového jazyka

4 tréninková pracovní místa, každé na 0,2 úvazku

Všechna čtyři tréninková pracovní místa navazují na Kurz pro budoucí lektory znakového jazyka, který začíná 5. 10. 2012 a končí 16. 2. 2013.