Informace pro budoucí zaměstnavatele

Vážení budoucí zaměstnavatelé,

rádi bychom Vám učinili zajímavou nabídku. Jsme nezisková organizace - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, která v rámci projektu „I my chceme pracovat!“, dotovaného z operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), realizuje na svých webových stránkách burzu práce.  

Naším cílem je pomoci sluchově postiženým lidem uplatnit se na trhu práce, jelikož víme, že ve společnosti stále přetrvávají předsudky vůči sluchově postiženým a jejich schopnostem.  Rádi bychom Vás přesvědčili, že i sluchově postižení lidé jsou plnohodnotnými zaměstnanci, kteří mohou být i Vaší firmě či organizaci přínosem.

V případě rozhodnutí zaměstnat sluchově postiženého člověka ve Vaší firmě, Vám můžeme poskytnout informační a finanční podporu (mzdové příspěvky) na dobu prvních 6 měsíců od vzniku pracovního poměru.

V rámci projektu byla zřízena i burza práce:  www.burza.second.publix.cz , kam si sluchově postižení žadatelé o práci mohou vkládat své životopisy a Vy máte možnost si svého zaměstnance vybrat.

Nebo sem muže být vložen Váš inzerát, nabízející pracovní pozici sluchově postiženým lidem. V případě zájmu inzerce, která je zdarma, kontaktujte Mgr. Janu Felgerovou na emailu – felgerova@snncr.cz.

Kdo je cílovou skupinou projektu? Tvoří ji pouze osoby se sluchovým postižením žijící v Praze. Jedná se o velmi rozmanitou skupinu osob, lišící se stupněm i druhem vady a způsobem komunikace. Jsou to hlavně prelingválně neslyšící využívající tlumočnické služby, nedoslýchavý uživatelé sluchadel, ohluchlí využívající k rozumění řeči odezírání a uživatelé kochleárních implantátů. Velkou skupinu tvoří také lidi s ušním tingem a osoby s postižením kombinovaným.

Řada lidí se sluchovým postižením se již zúčastnila kurzů, které v rámci projektu organizujeme, a které přispěly k získání nových znalostí a dovedností.

Zatím proběhly kurzy:
Kurz finanční gramotnosti
Kurz počítačových dovedností - základy
Masérský rekvalifikační kurz
Kurz znakového jazyka
Kurz pro pracovníky v sociálních službách (akreditovaný)
Kurz pro lektory znakového jazyka
Kurz českého jazyka
Kurz finanční gramotnosti

Probíhající kurzy
Kurz počítačových dovedností pro webmastery a grafiky

Seznam plánovaných kurzů:
Kurz znakového jazyka
Kurz v oblasti fotografování a grafického zpracování fotografií