Jak napsat motivační dopis?

Motivační dopis slouží k vyjádření zájmu o dané zaměstnání a upřesňuje informace, které jsou zmíněny v příloze, což je strukturovaný životopis. Na rozdíl od „bodového“ životopisu je motivační dopis psán ve větách a měl by mít maximálně jednostránkový rozsah, v praxi stačí i půl strany A4. Motivační dopis by měl dodržovat úpravu standardního oficiálního dopisu. Motivační dopis je Vaší vizitkou, proto by měl být především formální, oficiální a věcný.

Motivační dopis je třeba formulovat následovně: uvést adresáta a jeho oslovení, dále připravit stať dopisu, poděkování za přijetí Vaší žádosti a neopomenout datum, podpis a kontakt, především telefonické spojení. Pokud hledáte zaměstnání prostřednictvím internetu a odpovídáte-li na on-line nabídku práce, je motivační dopis součástí (vnitřní části) e-mailu.

Příprava tohoto dokumentu není zcela jednoduchá, neboť pro jeho podobu neexistuje žádná ustálená forma. Je však doporučováno, aby byl motivační dopis psán pro každou společnost zvlášť, oslovil konkrétní osobu, která má na starosti pracovní pohovor, a aby čtenář tohoto dopisu byl schopen si zodpovědět otázky typu: Proč právě Vy a nikdo jiný? nebo V čem budete přínosem pro společnost? 

Jak napsat průvodní dopis

 • průvodní dopis musí být krátký a výstižný (optimálně oslovení, dva krátké odstavce, závěr)
 • stejně jako životopis i průvodní dopis musí být bezchybný, několikrát jej po sobě překontrolujte
 • neuvádějte mylné či zavádějící informace.

Průvodní (motivační) dopis - osnova
 • představení
 • přesná identifikace pozice, o kterou máte zájem (např. referenční číslo, název pozice a kde jste se o ní dozvěděli)
 • vysvětlení, proč jste právě vy ten nejvhodnější kandidát (nepište proč je daná pozice vhodná pro Vás)
 • odkažte na kapitoly svého životopisu, které Váš výběr podpoří (související praxe, vzdělání, certifikáty, reference …)
 • jestliže píšete přímo zaměstnavateli, snažte se předvést, že znáte jeho firmu a že si jej ceníte
 • můžete uvést vhodné referenční osoby, nejsou-li součástí životopisu
 • požádejte o pohovor, napište vhodná data/časy, kdy by vám to vyhovovalo, případně kdy naopak nemůžete a napište kontakt, na kterém je možné domluvit si konkrétní termín.
 • přiložte kvalitně zpracovaný životopis

Co do motivačního dopisu nepatří
 • Našel jsem na webu vaši nabídku ... prázdná výplň.
 • V minulosti jsem pracoval jako ... nudné opakování údajů z životopisu.
 • Umím to a to ... další nudné opakování životopisu.
 • Už půl roku hledám práci a chtěl bych to zkusit u vás ... ukázka, že mě nikde nechtějí.
 • Jiné plané kecy nebo cokoliv, co text nafukuje.
 • Pravopisné chyby.
Chci pro vás pracovat, protože...

Dobré příklady motivace:
 • ... protože programujete algoritmy, které mě zajímají. (programátor)
 • ... protože se chci účastnit projektu samočisticích brusek. (technik)
 • ... protože se u Vám dokážu zvednout obrat. (obchodník)
 • ... protože rád pracuji s lidmi. (personalista)
 • ... protože rád pomáhám lidem. (pracovník helpdesku)
 • ... protože mě baví prodávat po telefonu. (telesales)
 • ... protože budu moci uplatnit svoje zkušenosti s diskovými poli. (linuxový administrátor) 
Špatné příklady motivace:
 • ... protože jste velká firma. (příživník)
 • ... protože jiným firmám ujíždí vlak. (příživník)
 • ... protože některé věci děláte špatně. (rejpal)
 • ... protože se nějak živit musím. (nedělám si srandu, tohle občas někdo píše)
 • ... protože se dokážu uplatnit všude. (je bez motivace)
 • ... protože už tuto práci dělám deset let. (nic jiného neumí)
 • ... protože jste dobrá firma. (nemá, co by napsal)
 • ... protože mi Vás doporučil Karel. (nemá, co by napsal)
 • ... protože rád pracuji v mladém kolektivu. (minulá práce mu nesedla, ale co já s tím?)

Zdroj: zbynekmlcoch.cz


Vzory motivačních dopisů

Motivační dopis č. 1 - univerzální

ABC s.r.o.
Strojírenská 14
PRAHA 120 00

Žádost o místo ……………………

Vážení(Vážený pane, Vážená paní),

dovoluji si touto cestou žádat o místo ………………………….. inzerované Vaší společností, ze dne 1.1.2006, na internetovém job serveru Práce v Hradci .cz (www.pracevhradci.cz).

Profesně se orientuji na lidské zdroje a jejich řízení. Personalistika byla již při studiu mým oblíbeným předmětem a má diplomová práce na téma „Novodobě řízené lidské zdroje“ byla oceněna jako nejlepší ročníková práce. Některé návrhy pak byly aplikovány ve společnosti I. Česká výrobní a.s.. Do této společnosti jsem později nastoupil a měl na starosti celý personál (cca 70 lidí). Nyní pracuji již sedmým rokem v oblasti řízení lidských zdrojů soukromě a nadále externě poskytuji personální poradenství zmíněné společnosti. Rád předložím i referenční list.

Domnívám se, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na výše uvedenou pozici a v případě Vašeho zájmu se velmi rád dostavím na pracovní pohovor.

S pozdravem,

Jiří Novák, Ing.
Havlíčkova 145
PRAHA 4, 140 00
Tel. 060X/111111

Zdroj: centrumcz2.prace-brno.cz

Motivační dopis č. 2 - univerzální

Trask solutions s.r.o.
Human Resources
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4

Vážení,

dovoluji si touto cestou žádat o místo … (napište název pozice).

Rád bych pracoval pro Vaši společnost, protože … (napište proč chcete pracovat právě
u nás)
a můžu Vám nabídnout … (popište Vaše vzdělání, praxi a kvalifikaci - toto vše uveďte maximálně ve třech krátkých větách tak, aby informace byly úzce spojeny s danou pracovní nabídkou).

Domnívám se, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na výše uvedenou pozici
a v případě Vašeho zájmu se velmi rád dostavím na osobní pohovor.

S pozdravem

Jaroslav Novák
mobil: (+420) xxx xxx xxx
e-mail: xxx@xxx

Zdroj: trask.cz


Motivační dopis č. 3 - stavební dělník

V ……… dne ……………

Zájem o pracovní pozici: STAVEBNÍ DĚLNÍK
U ……………………………… (název společnosti)

Vážený pane/paní ……………. (jméno personalisty, inzerenta)

Domnívám se, že mé znalosti a praxe odpovídají požadavkům kladeným na výše uvedené zaměstnání, proto si Vás na základě inzerce z pracovním serveru ………., dovoluji oslovit s žádostí o výše nabízenou pracovní pozici

Životopis a reference předchozích zaměstnavatelů zasílám v příloze tohoto e-mailu.

V případě Vašeho předběžného zájmu se velmi rád dostavím k pracovnímu pohovoru, nebo podniknu jiné po uchazeči požadované kroky.

Jméno Příjmení
Adresa

Zdroj: staff.cz


Motivační dopis č. 4 - PHP programátor

Jan Novák
Polomská 12, Malá Morávka
jan.novak@seznam.cz
tel.: 732469803

Dobrý den,

ucházím se o pracovní místo programátora v jazyce PHP, protože rád programuji webové stránky. Mám s touto prací určité zkušenosti, jak poznáte z mého přiloženého životopisu. Chtěl bych se v PHP dál zdokonalovat, baví mě v něm objektové programování a databáze. Rád bych se dozvěděl podrobnosti o této pozici osobně, rád k Vám přijdu na pohovor.

Na shledanou,
Dušan Janovský

(Poznámka pod čarou: všimněte si, že uchazeč v tomto případě neumí PHP pořádně. Zkušený personalista dokonce z opatrných formulací vytuší, že uchazeč neumí PHP vůbec. Ale stejně si ho pozve, protože ví, že když někoho baví objektové programování, konkrétní programovací jazyk se zvládne rychle naučit.)

Zdroj: prace.rovnou.cz