Webmaster

1 tréninkové pracovní místo na 0,1 úvazku.

Tréninkové místo navazuje na druhý Kurz počítačových dovedností, který proběhne na jaře příštího roku. Termíny budou včas oznáměny na www.snncr.cz 

Bude na ně vybrán jeden nejúspěšnější absolvent zmíněného kurzu. Pracovat ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých bude po dobu půl roku.